1A KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

1. Valandėlė

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Šokis

 

 

 

1.Muzika

2.Lietuvių kalba

3.Kūno k.

4.Matematika

5.Sporto būrelis (nef. ugd.)

 

 

1.Matematika

2.Lietuvių k.

3.Lietuvių k.

4.Muzika

5.Pasaulio p.

   Ketvirtadienis

Penktadienis

 Pamokų laikas

1.Teatras (nef. ugd.)

2.Matematika

3.Tikyba

4.Lietuvių k.

5.Lietuvių k.

6.Choras (nef.ugd.)

 

 

1.Lietuvių k.

2.Pasaulio p.

3.Dailė ir technologijos

4.Dailė ir technologijos

5.Kūno k.

6.,,Kupolėlė'' (nef. ugd.)

 

 

 

1. 08:15 - 08:50

2. 09:10 - 09:45
3. 10:20 - 10:55
4. 11:30 - 12:05
5. 12:35 - 13:10
6. 13:30 - 14:05